Skip to main content

© De Kruijf Letselschade Expertise. Alle rechten voorbehouden.

Voorbereiding

Wij hopen dat u rustig en niet (te) gespannen het gesprek met ons kunt hebben. Wilt u vooraf deze gegevens bij de hand hebben?

  1. Geldig legitimatiebewijs.
  2. IBAN-gegevens.
  3. Gegevens van uw zorgverzekering, eventuele rechtsbijstandverzekering, ongevallenverzekering en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering.
  4. Naam- en adresgegevens van uw huisarts, medisch specialist(en) en/of andere behandelaars.
  5. Gespecificeerde opgave van de gemaakte kosten en de te verwachten kosten, inclusief nota’s.
  6. Gegevens over uw inkomen van vóór en na het ongeval.

Hebt u voordat we bij u komen nog vragen, stel ze aan ons.