Skip to main content

© De Kruijf Letselschade Expertise. Alle rechten voorbehouden.

Klachtenregeling

Ons streven is om u zo goed mogelijk te helpen. Wij willen dat u zich gehoord, gezien en begrepen voelt. Soms kan het echter gebeuren dat u ontevreden bent over uw behandeling. Laat dat weten aan de behandelaar van uw zaak, zodat jullie met elkaar naar een oplossing kunnen zoeken. Wanneer u er niet uitkomt, kunt u een klacht indienen. In onze klachtenprocedure wordt omschreven hoe dit in zijn werk gaat.

1. Definities en reikwijdte

Deze regeling verstaat onder:

  1. de organisatie: De Kruijf Letselschade Expertise BV;
  2. een klacht: iedere melding van een klant, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan en die niet het karakter heeft van een snel te verhelpen misverstand of gebrek aan informatie en waarvan duidelijk is – gelet op de teleurstelling bij de klant – dat dit aandacht verdient op een hoger niveau in de organisatie.
  3. de klager: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van de organisatie:
  4. een gedraging: het handelen of nalaten van de organisatie of haar medewerkers.

2. Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van De Kruijf Letselschade Expertise BV en haar medewerkers.

3. Indienen van een klacht

Een klacht dient schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de directie van de organisatie, de heer mr. H.J. de Kruijf. Dit kan per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Een klacht omvat altijd de volgende informatie:

  • NAW-gegevens indiener
  • dossiernummer
  • omschrijving klacht met toelichting en eventuele bijlagen ter onderbouwing van de klacht.

Indien de klacht niet compleet is ingediend wordt u daarover geïnformeerd. U krijgt dan 14 dagen de tijd om de klacht compleet te maken. Wordt aan dit verzoek niet voldoen dan zal de klacht niet in behandeling worden genomen.

4. Indiening (termijn)

De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt 4 weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden.

5. Ontvangstbevestiging

De Kruijf Letselschade Expertise BV bevestigt binnen 2 weken de ontvangst van de klacht.

6. Behandelingsprocedure

  1. De directie van De Kruijf Letselschade Expertise BV onderzoekt de klacht en nodigt de klager uit voor een persoonlijk onderhoud;
  2. De directie hoort de klager en kan tevens inlichtingen bij derden inwinnen;
  3. Indien de klager niet gehoord wenst te worden volgt een schriftelijke behandeling van de klacht.

7. Beslissing

De directie draagt binnen 6 weken zorg voor een schriftelijke inhoudelijke reactie. Mocht deze termijn niet haalbaar blijken te zijn, dan wordt de klager hierover tijdig en schriftelijk geïnformeerd met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd.

Mocht het antwoord niet naar wens zijn, dan wijst de directie de klager op de mogelijkheid om de klacht extern in te dienen bij een daartoe bestemde instantie, zoals het NIVRE.

8. Slot

Op de klachtenregeling en de behandeling van de klacht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.