Skip to main content

© De Kruijf Letselschade Expertise. Alle rechten voorbehouden.

Privacy en gedragscode

We willen in alles de zorgvuldige weg met u bewandelen. Dat betekent dat we uw privacy volledig waarborgen. Ook houden we ons aan de geldende gedragscode in ons vakgebied, de Gedragscode Behandeling Letselschade.

Hier vindt u ons privacyreglement, hier de gedragscode.