Skip to main content

© De Kruijf Letselschade Expertise. Alle rechten voorbehouden.

Onze visie

Elke letselschadezaak, klein of groot, verdient onze volle aandacht en expertise. Daarbij focussen we op herstel van het slachtoffer en een schadeafhandeling waar alle partijen volledig achter staan. Waar het kan, regelen we dit vlot en daadkrachtig. Maar vooral open en integer, waarbij de menselijke maat bepalend is.

Eerst begrijpen

We zijn creatief in onze aanpak, empathisch en gezond kritisch. Discussiepunten gaan wij niet uit de weg maar benaderen we vanuit de gedacht: eerst begrijpen, dan begrepen worden.