Personenschade
Schuldvraagonderzoek
Interim-projecten
Mediation
  
     

Home

Profiel

Schaderegeling

Interim-projecten

Mediation

Adres / Contact

    

      

Interim-projecten

In geval van (tijdelijke) onderbezetting op uw afdeling personenschade kunt u bij De Kruijf Letselschade Expertise terecht voor een specialist die gewend is om op projectbasis te werken. De aanwezige expertise levert voor u het voordeel op van een korte inwerkperiode waarna de concrete dossierbehandeling ter hand kan worden genomen. Op deze wijze wordt eventuele achterstand op uw afdeling ingelopen. Met andere woorden: Inzetbaarheid zolang u er belang bij hebt! 

Datzelfde geldt voor advisering in het kader van de beleidsmatige aspecten van het schaderegelingproces zoals reservering en selectie van risico’s, het onderzoeken van de mogelijkheden tot re-integratie maar ook het begeleiden en coachen van de schadebehandelaars. 

 

De Kruijf Letselschade Expertise BV  Blekersweg 40  7312 GL  Apeldoorn  Tel. 06- 1311 1476  E-mail: info@dekruijflse.nl