Skip to main content

© De Kruijf Letselschade Expertise. Alle rechten voorbehouden.

Ons bezoek

Wij bezoeken u thuis om een duidelijk beeld te krijgen van de toedracht van het ongeval of incident, de gevolgen ervan en de schade. Dit is nodig en slachtoffers van letselschade ervaren het bezoek als prettig en waardevol, vertellen ze ons. Het bezoek duurt ongeveer anderhalf uur. We luisteren naar u, stellen veel vragen en leggen het traject uit. Met u kijken wij wat nodig is voor herstel en welke mogelijkheden er zijn vanuit het letselschadetraject.

Allerlei informatie nodig

Om uw personenschade te kunnen vaststellen hebben we informatie nodig over uw persoonlijke situatie van vóór het ongeval of incident, en van daarna. Denk hierbij aan gegevens over uw gezondheid, gezinsomstandigheden, werk en wonen. Hier praten wij over tijdens het bezoek.

Na het bezoek

U ontvangt van ons een bezoekrapport zodat u een overzicht heeft van wat besproken is en de gemaakte afspraken. Die afspraken worden in gang gezet. Wij nemen geregeld contact met u op om uw herstel te bespreken.