Skip to main content

© De Kruijf Letselschade Expertise. Alle rechten voorbehouden.

Privacy verklaring

We willen in alles zorgvuldig met u omgaan, ook als het uw privacy betreft. Deze is bij ons volledig gewaarborgd.

In deze privacyverklaring legt De Kruijf Letselschade Expertise uit hoe zij omgaat met persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onze opdrachtgevers zijn primair verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens voor onze opdrachtgevers. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat deze noodzakelijk zijn om ons werk uit te voeren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Persoonsgegevens die nodig zijn om met u in contact te zijn, bijvoorbeeld:

  • NAW-gegevens;
  • telefoonnummer;
  • emailadres.

Bijzondere/gevoelige persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld:

  • gezinssituatie, gegevens opleiding, werk, onderneming, inkomen en arbeidsongeschiktheid;
  • gegevens over uw gezondheid, letsel, (medische) behandelingen, behandelaren en eventuele situatie voorafgaand aan het ongeval.

Bovenstaande gegevens verstrekt u veelal zelf aan ons tijdens telefonisch contact en/of als wij bij u op bezoek zijn. Wij kunnen ook gegevens van onder andere uw belangenbehartiger ontvangen, aansprakelijke partij, uw werkgever, zorgverzekeraar, uitkeringsinstantie, nabestaanden en/of getuigen.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uw schade te kunnen behandelen en vast te stellen, onze opdrachtgever te adviseren, in het kader van een toedrachtsonderzoek, tevredenheidsonderzoek, regres en/of fraudebestrijding.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Voor onze dienstverlening kunnen wij ook gebruiken maken van andere partijen die persoonsgegevens verwerken, zoals een medisch adviseur, arbeidsdeskundige, personen die u gaan begeleiden in het kader van een herstelgerichte aanpak en/of rekenkundigen. Dit gebeurt alleen als het nodig is voor een goede behandeling van uw zaak of als wij hiervoor toestemming van u hebben.

Bewaartermijn van gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en verwijderen deze in ieder geval als de wettelijke bewaartermijn is verstreken.

Beveiliging van persoonsgegevens

Bij uw gegevens kunnen alleen medewerkers die hiertoe bevoegd zijn en die voor geheimhouding hebben getekend. Ons ICT-systeem is goed beveiligd. Wij hebben de nodige technische- en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik en onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Uw rechten

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Onjuiste gegevens kunnen op uw verzoek worden verwijderd of aangepast. In een aantal gevallen en onder voorwaarden heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen. Als wij niet voldoen aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te laten wissen, informeren wij u over de redenen waarom wij niet aan uw verzoek zullen voldoen.

Om vast te stellen dat het verzoek van u afkomstig is, stellen wij controlevragen of vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs om u te identificeren.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen met betrekking tot privacy gerelateerde zaken per e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Binnen vier weken ontvangt u een reactie van ons. Wij wijzen u er ook op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassing van de privacyverklaring

De privacywetgeving is in beweging. Wij kunnen deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up-to-date te blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in de wet of in de rechtspraak.