Personenschade
Schuldvraagonderzoek
Interim-projecten
Mediation
  
    

Home

Profiel

Schaderegeling

Interim-projecten

Mediation

Adres / Contact

     

       

Schaderegeling

De Kruijf Letselschade Expertise heeft specialistische kennis en ervaring in de letselschaderegeling op het gebied van aansprakelijkheid in het verkeer, werkgeversaansprakelijkheid en medische aansprakelijkheid. U kunt denken aan zaken waarbij sprake is van (blijvend) letsel, aan schade van zelfstandigen en aan overlijdensschade. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van onafhankelijk advies door medische specialisten. 

Veelal maakt schuldvraagonderzoek onderdeel uit van de opdracht om een uitspraak te kunnen doen en een mening te vormen over de aansprakelijkheid. Hieronder vallen bijvoorbeeld het digitaal vastleggen van ongevallocaties, contacten met de politie, het horen van betrokkenen en/of getuigen. 

Ook kunt u langlopende dossiers of vastgelopen dossiers in het kader van een second opinion voorleggen waarbij door de jarenlange ervaring in het schaderegelingtraject veelal alsnog tot een regeling wordt gekomen. 

Denkt u aan alternatieve geschillenbeslechting, dan kunt u bij De Kruijf Letselschade Expertise terecht voor mediation. 

Op vakkundige wijze worden de dossiers behandeld waarbij de Gedragscode Behandeling Letselschade het uitgangspunt vormt. Dit alles zorgt voor een persoonlijke en deskundige behandeling van uw opdrachten. Door het snelle contact en de korte lijnen wordt efficiënt gewerkt en is sprake van een optimaal resultaat.

De Kruijf Letselschade Expertise BV  Blekersweg 40 7312 GL  Apeldoorn  Tel. 06- 1311 1476  E-mail: info@dekruijflse.nl